Boşanma Sebepleri

1. Evliliğe karşı çiftlerin sorumluluklarını yerine getirmemesi
2. Eşler arasındaki iletişim eksikliği.
3. Çiftlerin birbirini aldatması
4. Çiftlerin birinin yada ikisinin birbirini terk etmesi
5. Çiftlerden biri veya ikisinde alkol bağımlılığı olması.
6. Çiftlerden biri veya ikisinde madde bağımlılığı olması.
7. Fiziksel istismar
8. Cinsel istismar
9. Evlilikteki çatışmaları çözmedeki yetersizlik
10.Kişisel farklar (Genellikle uzlaşmaz bir farklılık sorunu)
11.Kişisel hedefler ve amaçlar arasındaki farklı düşüncelerin çiftler arasında sorun yaratması.
12.Ekonomik problemler
13.Ev işlerinde yapılan iş bölümlerinde değişik beklentilerin olması
14.Çocuklarla ilgili hedeflerin ve yetiştirme felsefesinde farklı düşüncelerin olması.
15.Tarafların aile fertlerin evliliğe müdahelesi
16.Entellektüel uyumsuzluk
17.Seksüel uyumsuzluk
18.Çiftlerden birinin veya ikisinin yetersiz olgunlaşması
19.Sevgi eksikliği
20.Dini inançların uyumsuzluğu ve buna bağlı çatışmalar
21.Kültürel veya hayat tarzı ile ilgili çiftler arasında uymsuzluk
22.Karşı tarafın küçük uymszluklarına katlanamama ve anlaşma sağlayamama
23.Zihinsel olrak dengesizlik yaratan durumlar ve zihinsel medikal problemler
24.çiftlerden birinin suça iştiraki veya suç sonucu mahkum olması
Kaynak :


2006 da yapılan araştırmada ise boşanma sebepleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 
Boşanma sebepleri, 2006(1)


Kadın Erkek
Aldatma/aldatılma 31,9 34,8
Sorumsuzluk ve ilgisizlik 21,0 20,0
Dayak/kötü muamele 17,0 -
İçki/kumar 12,2 3,6
Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması 3,9 14,5
Terk etme 0,7 -
Çocuk olmaması 1,4 0,8
Evin geçimini sağlayamama 1,1 1,4
Yüz kızartıcı suç 1,3 1,0
Çocuklara karşı kötü muamele 0,3 1,3
Eşin ailesinin karışması 0,3 0,4
Diğer 9,0 22,2
Kaynak: Aile Yapısı Araştırması,2006

Source: Family Structure Survey, 2006
2012 yılına ait TÜİK in yayınladığı resmi rakamları aşağıda verilmiştir.
 
TUİK 2011 İSTATİSTİKLERİNE GÖRE
Geçimsizlik 116153
Bilinmeyen 2506
Diğer 957
Terk 288
Zina 85
Akıl Hastalığı 58
Cana kast ve pek fena muamele 35
Cürüm ve haysiyetsizlik 35
TOPLAM : 120117

Kaynak TUİK

 

Bu yazı 953 kez okundu.

 

   

http://www.sevgi.org - Her Hakkı Saklıdır.
Copyright
©2010

Sevgi